Conferinta cu Sorin Dumitrescu in Iasi

30 septembrie, 2009 § Un comentariu

AFIS Dumitrescu - Enigma esarfelor purpurii

Pictor de rang inalt, membru corespondent al Academiei Romane, publicist respectat si creator al editurii „Anastasia”, Sorin Dumitrescu va conferentia in Iasi, miercuri 30 septembrie 2009, orele 18.30 in aula B.C.U.

Reclame

24 septembrie – Sfantul Siluan Athonitul

24 septembrie, 2009 § Lasă un comentariu

sillarge

“Împodobit-ai, Părinte, Muntele Atho­nului, mai presus de fire vieţuind, şi cea a Duhului ai arătat nouă, dumne­zeiasca lucrare; pentru aceasta, cu cu­viinţă cinstind pomenirea ta, Siluane, din inimă slăvim pre Cela ce pre tine Bisericii mare propoveduitor al lui Hristos te-au dat.”

Acest Siluan, cetăţean al Ierusalimului cel ceresc, s-a ivit din părinţi cucernici de pe pământul Rusiei în satul numit Şovsk, ţinând de Mitropolia Tambovului. S-a născut în anul al 1866-lea de la naşterea dupre trup a Cuvântului lui Dumnezeu, şi din tinereţe a fost chemat la pocăinţă de Însăşi prealăudata Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria.

Ajungând cu vârsta la al 27-lea an, a părăsit grijile lumii şi întărindu-se la drum cu rugăciunile celui între sfinţi Părintele Ioan din Kronştadt, a ajuns în Grecia, la vestitul Munte Athos, luând asupră-şi jugul cel monahicesc în Mânăstirea Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon.

Dăruindu-se din tot sufletul lui Dumnezeu, în puţină vreme nu numai a primit rugăciunea cea neîncetată în dar de la Preasfânta de Dumnezeu Născătoare, dar şi negrăitei dumnezeieşti arătări în slavă a Domnului nostru Iisus Hristos s-a învrednicit, în cinstita biserică a Sfântului Prooroc Ilie care se află în moara zisei mânăstiri.

Stingându-se însă primul har şi cuprins fiind cel preacuvios de plâns mare, şi de multe ori fiind părăsit de Dumnezeu şi dat ispitirilor vrăjmaşilor celor înţelegători, vreme de 15 ani urmând paşilor lui Hristos, “cereri şi rugăciuni către Cela ce putea să-l mântuiască pre dânsul din moarte, cu strigare tare şi cu lacrămi aducând” (Evr 5,7), învăţat de Dumnezeu fiind (vezi In 6,45), de Sus a auzit glasul Dătătorului de Lege: “Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui”, pre carele păzind ca pre un nemincinos îndreptar, alergat-a în calea lui Antonie, lui Macarie, lui Sisoe, lui Pimen şi a celorlalţi preaslăviţi dascăli ai pustiei, a căror măsură şi ale căror dăruiri a atins, arătându-se un învăţător apostolicesc şi proorocesc, viu fiind şi dupre moarte.

Lăsat-a şi scrieri pline de har şi de Duhul Sfânt, pre care le-a făcut arătate ucenicul şi învăţăcelul lui, Stareţul Sofronie, întemeietorul şi arhimandritul celei din insula Britaniei mânăstiri a binecredincioşilor ortodocşi. Şi ce nevoie este aici de a înmulţi cuvinte despre atotcuviosul Siluan?  Căci mai înainte venind acel Avva Sofronie, însemnat-a şi a scris viaţa şi învăţătura aceluia pre larg şi cu de-amănuntul la începutul cărţilor dumnezeieştilor şi preadulcilor lui scrieri. Carea carte învaţă, precum este cu putinţă celor ce citesc să cunoască şi să vază, ce fel a fost acest nevoitor al Domnului, şi cum, păzind Poruncile cu scumpete, murind vieţii întru totul, dobândit-a pre Hristos, precum  zice  Sfântul  Pavel, viind într-însul (Ga 2,20); carte, altfel  de  Dumnezeu  insuflată, fiind  scrisă  cu  con-deiul Duhului.  Adeveresc  cuvântul  acesta  cei  mulţi  cari  printr-însul “dintru tot neamul ce este sub cer” (FA 2,5) “la cunoştinţa adevărului” (1 Tim 2,4) au venit, şi încă şi acuma vin. Căci a fost acest minunat bărbat “blând şi smerit cu inima” (Mt 11,29), înflăcărat rugător către Dumnezeu pentru mântuirea tuturor oamenilor, şi un propovăduitor neasemuit al dragostei pentru vrăjmaşi, carea este întărirea cea mai neîndoielnică cu putinţă a venirii Duhului, cu adevărat Cel dumnezeiesc.

Mutatu-s-a de la moarte la viaţă acest fericit Cuvios Siluan, împlinit în zile dupre Duhul, în luna lui septembrie, ziua a 24-a, în anul 1938, împărăţind Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin.

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pre noi. Amin.

Ieromonah Rafail Noica, Epifania sept-oct. 1997 « Read the rest of this entry »

Patriarhia Romana: Legalizarea transforma prostitutia in sclavie motivata financiar

23 septembrie, 2009 § Un comentariu

Patriarhia Romana a respins miercuri, in mod oficial si statutar, propunerea privind legalizarea prostitutiei formulata marti de Comisia prezidentiala pentru analiza riscurilor sociale si demografice, sustinand ca aceasta masura ar agrava problema, transmite Agerpres. « Read the rest of this entry »

Cuvânt la Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci

20 septembrie, 2009 § Lasă un comentariu

După sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, pe care ca pe un steag luminos o ridică Biserica noastră, în pericopa evanghelică din această duminică, Îl auzim pe Însuşi Domnul nostru vorbindu-ne despre Cruce şi despre însemnătatea ei în viaţa noastră.

Sfântul Evanghelist Marcu, într-un mod foarte delicat, dar şi dinamic, ne prezintă punctul central al vieţii duhovniceşti, punct în jurul căruia ar trebui să se concentreze toată încercarea şi strădania noastră.

Este foarte caracteristic că Hristos nu forţează cu desăvârşire pe nimeni ca să-L urmeze. Omul este liber, însă conform legii va suporta şi consecinţele acestei alegeri libere a sa. De aceea se accentuează:  „Cine vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie” (Marcu, 8:34). « Read the rest of this entry »

Scrisoarea profesorului Dimitrios Tselenghidis catre Sfântul Sinod al Bisericii Greciei referitoare la Comisia Mixta de Dialog între ortodocşi şi romano-catolici

20 septembrie, 2009 § Lasă un comentariu

Profesorul de dogmatică de la Facultatea de Teologie a Universităţii Aristotelice din Tesalonic, domnul Dimitrios Tselenghidis, în scrisoarea sa către Sfântul Sinod al Bisericii Greciei cere de la ierarhi să se ocupe cu textul de la Ravenna şi să ia o poziţie în chestiunea primatului papal înainte de întrunirea critică a Comisiei Mixte de Dialog între ortodocşi şi romano-catolici în luna octombrie ce se apropie, în Cipru. O scrisoare asemănătoare domnul profesor a trimis şi către Sfântul Sinod al Bisericii Ciprului, dar şi către Sfânta Chinotită a Sfântului Munte.

Profesorul Dimitrie Tselengidis s-a născut în localitatea Liparo – Pella, Grecia. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aristotel“ din Tesalonic, şi a făcut studiile postuniversitare la Facultatea de Teologie din München, Germania. Astăzi este profesor la catedra de Teologie Dogmatică şi Simbolică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aristotel“ din Tesalonic. Dintre lucrările sale amintim: „Teologia icoanei şi importanţa ei antropologică“ – 1984; „Har şi libertate după Tradiţia patristică a sec. al XIV-lea“ – 1998; „Sotiorologia lui Luther. Contribuţie la studiul teologiei lui Luther din perspectivă ortodoxă“ – 1998; „Satisfacerea dreptăţii divine după Anselm de Canterbury – abordare teologică din perspectivă ortodoxă“ – 1995. « Read the rest of this entry »

Părintele Moise (”Arapul”) Berry

20 septembrie, 2009 § Lasă un comentariu

Acesta este videoclipul de prezentare al documentarului de 90 de minute despre viata parintelui Moise Berry, un preot africano-american. Pentru mai multe detalii puteti accesa www.godsgardenthefilm.com

sursa: calindragan.wordpress.com

Drogul dulce

20 septembrie, 2009 § Lasă un comentariu

Istoria zaharului vremurilor moderne a inceput rau. In 1768, la Sorbona, a fost condamnata si apoi arsa cartea lui Claude Adrien Helveticus, deoarece acesta a indraznit sa afirme ca „nu exista nici un dram de zahar sosit in Europa, care sa nu fie patat de sânge. Daca ne gândim la conditia mizera a sclavilor, oricine are inima ar trebui sa renunte la acest produs si sa refuze placerea unui lucru cumparat cu pretul lacrimilor si al mortii a nenumarate fiinte umane”. Astazi, se vorbeste tot mai mult despre raul nebanuit pe care-l introducem in organism, o data cu zaharul rafinat, al carui consum reprezinta principala cauza a aparitiilor unor afectiuni grave, cum sunt depresiile, anxietatea, durerea de cap, durerile de spate sau alcoolismul! « Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently viewing the archives for septembrie, 2009 at Cidade de Deus.