Vizita IPS Ştefan al Arhiepiscopiei de Lentekhi şi Tsageri (Georgia) in Moldova

13 iulie, 2011 § Lasă un comentariu

În perioada 14-21 iunie 2011, IPS Ştefan, arhiepiscopul de Lentekhi şi Tsageri a fost într-o vizită în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, la invitaţia Înalt Preasfinţitului Teofan.

IPS Ştefan s-a întâlnit marţi 14 iunie cu Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei la Mănăstirea Durău din judeţul Neamţ. După ce s-a închinat în Biserica „Buna Vestire” a Mănăstirii Durău, ierarhul din Georgia s-a alăturat preoţilor şi preoteselor reuniţi la Durău în perioada 13-15 iunie 2011, cărora le-a vorbit despre viaţa Sfântului Maxim Mărturisitorul, sfânt care a fost exilat în locurile păstorite de Înaltpreasfinţia Sa. IPS Ştefan a adresat un cuvânt celor prezenţi, în care a vorbit despre importanţa rugăciunii şi despre problemele financiare ale Georgiei, „care, cu toate acestea, nu au pus interdicţie dezvoltării Bisericii”. Traducerea cuvântului Înalt Preasfinţiei Sale s-a făcut cu ajutorul tânărului Eugen Onu din Chişinău, student al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.

Obştea Mănăstirii Agapia şi elevele Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfânta Cuvioasă Parascheva” de la această aşezare monahală au participat joi 16 iunie la Sfânta Liturghie, săvârşită de Înalt Preasfinţitul Teofan şi IPS Ştefan în ctitoria hatmanului Gavriil Coci. Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor de la Mănăstirea Agapia. Din soborul de preoţi şi diaconi a făcut parte şi pr. prof. Dragoş Bahrim, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” şi parohul enoriei „Sfântul Maxim Mărturisitorul” din cartierul ieşean Munteni.

Liturghie arhierească la Mănăstirea Agapia

La final, IPS Părinte Mitropolit Teofan a adresat un cuvânt de învăţătură în care a remarcat faptul că viaţa creştină, „mai ales cea din mănăstire, înseamnă dobândirea Sfântului Duh”. „Acest lucru îl spun cei care s-au împărtăşit de Duhul Sfânt şi au înţeles că în afară de dobândirea Lui nu există mântuire adevărată. Este bine să participăm la sfintele slujbe şi să păzim poruncile Bisericii, însă acestea trebuie aşezate sub adumbrirea Sfântului Duh. Mântuitorul Hristos ne spune: „Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru”. Această împărăţie se ia cu foarte multă străduinţă. Dumnezeu să Se milostivească spre noi, să aşeze asupra noastră iertarea Lui şi să ne primească în slăvita Sa împărăţie”, a spus IPS Teofan.

IPS Ştefan a mulţumit stavroforei Olimpiada Chiriac, stareţa Mănăstirii Agapia, şi obştii acestei aşezări monahale „pentru dragostea şi duhovnicia” cu care a fost întâmpinat, adresând un scurt cuvânt maicilor şi elevelor prezente la slujbă.  „Dumnezeu este la fel pentru toţi oamenii şi ne ajută la fel pe toţi. Darul Sfântului Duh vine peste noi toţi în mod egal. Acum, depinde de vrednicia noastră cât reuşim a primi de la Duhul Sfânt. Cu ajutorul darului Duhului Sfânt, de multe ori ne oprim în a face fapte rele. Cel mai important gând este să tindem spre a face fapte bune”, a explicat Înalt Preasfinţitul Ştefan.

La Văratec, Arhiepiscopul de Lentekhi şi Tsageri a adresat un cuvânt de binecuvântare pentru obştea mănăstirii

Pelerinajul a continuat la Mănăstirea Văratec, unde cei doi ierarhi au fost întâmpinaţi de stavrofora Iosefina Giosanu împreună cu soborul mănăstirii. IPS Teofan şi IPS Ştefan s-au închinat la mormântul Sfântului Cuvios Iosif de la Văratec. Cu acest prilej, Arhiepiscopul de Lentekhi şi Tsageri a adresat un cuvânt de binecuvântare pentru obştea Mănăstirii Văratec. „Consider că, pentru monahism, cea mai importantă este smerenia. Dacă nu avem smerenie, nu putem face nimic. Trebuie să avem răbdare în faţa multor ispite. Din aceste ispite ia naştere înţelepciunea. Dacă omul primeşte ispitele cu bucurie dumnezeiască, dacă are smerenie, are şi pace în suflet. Astfel, sufletul se bucură, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Chiar dacă în lume există răutate, dacă ai pace în suflet, eşti bun în faţa lui Dumnezeu. Este important să dobândim o comunicare duhovnicească cu Dumnezeu prin smerenie. Să tindem spre bucuria duhovnicească, de care nu vom fi îndestulaţi niciodată”, a mărturisit IPS Ştefan.

Vizita la Mănăstirea Neamţ
Vizita la Mănăstirea Neamţ

În după-amiaza zilei de 16 iunie, IPS Teofan şi IPS Ştefan au ajuns la ctitoria Sfântului Ştefan cel Mare de la Mănăstirea Neamţ, unde s-au închinat, şi la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ. Aici, cei doi arhierei s-au închinat fragmentului din moaştele Sfântului Ioan Iacob, aşezate într-un baldachin în biserica-paraclis a şcolii teologice.

Împreună cu elevii seminarului teologic nemţean

Arhipăstorul georgian a pornit apoi într-un pelerinaj la mănăstirile din Bucovina, însoţit de arhim. Nichifor Horia, exarhul administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi de pr. prof. Dragoş Bahrim.

Sâmbătă, Înalt Preasfinţitul Ştefan a participat la slujba de resfinţire a Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” a parohiei Dumbrava, Protopopiatul Paşcani, alături de IPS Teofan.

Credincioşii din parohia Dumbrava, precum şi din alte parohii ale Arhiepiscopiei Iaşilor au participat sâmbătă la resfinţirea Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”. După întâmpinarea Înalt Preasfinţitului Teofan şi a Înalt Preasfinţitului Ştefan, a început rânduiala slujbei de resfinţire. Oamenii, veniţi în număr mare la această sărbătoare, au trecut prin sfântul altar, apoi au asistat la Sfânta Liturghie săvârşită de cei doi arhierei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. La evenimentul religios au fost prezente şi autorităţile locale, precum şi cei care au sprijinit lucrările la biserică. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a vorbit despre semnificaţiile Evangheliei citite în prima sâmbătă după Rusalii.

Părintele paroh şi-a exprimat bucuria pentru prezenţa soborului de ierarhi, preoţi şi diaconi, îndreptându-şi gândul de mulţumire faţă de cei care au sprijinit prin donaţii lucrările care s-au realizat în ultimii 15 ani. „Trebuie să păstrăm curată această biserică, dar şi să o zidim în sufletele noastre. Trebuie să continuăm această lucrare pentru a ne face vrednici de ziua de astăzi pe care am ajuns să o trăim”, a spus pr. paroh Nicolae Toia.

IPS Teofan a acordat rangul de iconom părintelui paroh Nicolae Toia şi distincţii de vrednicie celor care au sprijinit lucrările la biserica parohiei Dumbrava, iar apoi a citit o rugăciune de dezlegare.

Lăcaşul de închinăciune de la Dumbrava a fost ridicat între anii 1937-1948, fiind filie a parohiei Lespezi. Parohia Dumbrava a fost înfiinţată în anul 1997, când a fost numit aici paroh pr. Nicolae Toia. Între anii 2009-2010 sfântul lăcaş a fost pictat de către pictorii Vlad Anuţă şi Dumitru Aniculăesei din Botoşani. De asemenea, a fost înlocuit tot mobilierul (iconostas, catapeteasmă, strane), s-au achiziţionat candelabre, s-a refăcut instalaţia electrică, s-a înlocuit tâmplăria.

În cuvântul adresat cu prilejul resfinţirii bisericii parohiei Dumbrava, IPS Ştefan a mulţumit Înalt Preasfinţitului Teofan pentru „zilele pline de bucurii” de care a avut parte de când se află în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, amintind în continuare de începuturile Bisericii Ortodoxe din Georgia. „Biserica din Georgia a fost întemeiată de Sfântul Apostol Andrei, care, cu binecuvântarea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, a atins de faţa ei o scândură. Pe această scândură a rămas chipul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Sfântul Apostol Andrei, cu această icoană, a venit în Georgia, în anul 37 d.Hr. Aici, Sfântul Apostol Andrei a întemeiat prima eparhie în Georgia. S-a impus pentru o perioadă creştinilor de aici să se ascundă din cauza prigoanelor. În veacul al IV-lea a venit o fetiţă în Georgia pe care o chema Nina. Lucruri atât de deosebite a făcut încât a reuşit să lumineze poporul georgian din nou, după învăţătura Sfântului Apostol Andrei. Acest lucru s-a întâmplat în anul 326 d.Hr., când Georgia a devenit oficial ţară ortodoxă. Sfântul Constantin cel Mare a trimis în Georgia cu această ocazie cele două cuie cu care a fost pironit Mântuitorul în mâini, fragmente din Sfânta Cruce şi alte obiecte sfinte. Din acel moment Biserica Ortodoxă din Georgia îşi începe oficial misiunea ei pentru Hristos. În veacul al V-lea Patriarhia din Antiohia îi dă Bisericii din Georgia autocefalia. Viaţa bisericească se dezvoltă prin construirea de biserici şi mănăstiri. În Georgia nu au fost mişcări împotriva icoanelor. Din acest motiv s-au păstrat icoanele vechi, ca şi cele noi. Icoana pe care Sfântul Apostol Andrei a adus-o se află şi astăzi în Georgia. În prezent, în Georgia sunt foarte multe probleme de ordin politic, însă politica nu poate face nimic cu poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu nu e ceva naţional. Toţi creştinii ortodocşi suntem un popor al lui Dumnezeu. A fi numiţi popor al lui Dumnezeu nu trebuie să ne dea motiv de mândrie. Acest lucru reprezintă o datorie mare unul pentru altul şi faţă de Dumnezeu. Când Dumnezeu ne dă binecuvântări, să primim cu mulţumire, iar când avem ispite, să le primim, pentru că ştim că sunt de la Cel Preaînalt. În ispite devenim mai puternici, pentru că acestea ne întăresc, dacă le primim cu credinţă”, a spus IPS Ştefan, care a îndemnat credincioşii să se spovedească atunci când doresc să se „spele de păcate”.

Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi Înalt Preasfinţitul Ştefan al Arhiepiscopiei de Lentekhi şi Tsageri (Georgia) s-au aflat sâmbătă după-amiază în parohia Giurgeşti, Protopopiatul Paşcani. Într-un foişor, aflat lângă Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” a fost săvârşită slujba binecuvântării casei celei noi. IPS Teofan şi IPS Ştefan au stropit cu Agheazmă mică şi cu untdelemn sfinţit casa socială şi casa parohială. La eveniment au participat peste 100 de credincioşi, autorităţi locale şi copii îmbrăcaţi în costume naţionale. Cu acest prilej, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a aşezat pe sfânta masă a bisericii parohiale din Giurgeşti sfântul antimis.

Părintele paroh Dumitru Rusu, care slujeşte de opt ani la Giurgeşti, a amintit că după ce biserica parohiei a fost renovată în urmă cu patru ani, casa parohială a fost ridicată începând cu anul 1999, iar anul acesta au fost terminate lucrările şi la casa socială. „Parohia Giurgeşti este formată din 130 de familii şi chiar dacă oamenii sunt puţini la număr au o inimă foarte mare. Acest lucru se vede prin ceea ce s-a realizat. Am reuşit să-i mobilizez pe enoriaşi, iar ei m-au ajutat foarte mult, înţelegând mesajul Bisericii. Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit putere şi curaj pentru a duce la îndeplinire ceea ce mi-am propus. Mulţumesc Înalt Preasfinţiilor Voastre pentru dragostea pe care aţi avut-o, răspunzând invitaţiei noastre”, a spus pr. paroh Dumitru Rusu, care a fost hirotesit iconom.

IPS Ştefan a adresat un cuvânt cu acest prilej, remarcând că într-un sat precum Giurgeştiul oamenii au o comunicare „mult mai sinceră cu Dumnezeu”. IPS Părinte Mitropolit Teofan şi-a exprimat bucuria pentru faptul că zestrea parohiei Giurgeşti s-a „întregit prin ridicarea casei sociale şi a celei parohiale”, apreciind lucrarea pastoral-misionară şi cultural-religioasă care se derulează aici. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a acordat mai multor persoane distincţii de vrednicie, fiilor satului sau credincioşilor care s-au remarcat în susţinerea lucrărilor din ultimii ani, iar apoi i-a premiat pe copiii care au participat la concursul derulat de şcoala din localitate.

Arhiepiscopul de Lentekhi şi Tsageri a slujit duminică, 19 iunie, alături de Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei în parohia Ruşi – Belceşti, Protopopiatul Hârlău, cu prilejul sfinţirii altarului lăcaşului de cult.

Una dintre cele mai mari biserici din comuna Belceşti, judeţul Iaşi, a adunat în urmă cu două zile sute de credincioşi, cu prilejul sfinţirii sfântului altar. De dimineaţă, soborul de preoţi, autorităţile locale, credincioşi şi zeci de copii îmbrăcaţi în costume naţionale i-au întâmpinat pe Înalt Preasfinţitul Teofan şi IPS Ştefan. Programul liturgic a început cu slujba de sfinţire a altarului Bisericii „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, a cărei piatră de temelie a fost pusă în anul 1999 de PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. Lucrările au fost coordonate până la zidirea celei de-a doua centuri de părintele Vasile Florariu de la parohia Satu Nou – Belceşti. Din anul 2003, şantierul a fost continuat de părintele Alexandru Florariu. În anul 2007, părintele Alexandru Florariu se transferă la parohia Hodora, Protopopiatul Hârlău, iar în postul de paroh este numit părintele Constantin Săndulache de la parohia Spinoasa. Lucrările sunt continuate de noul paroh împreună cu membrii consiliului şi comitetului parohial, având sprijinul enoriaşilor şi al unor donatori. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi Arhiepiscopul de Lentekhi şi Tsageri (Georgia), alături de un sobor de preoţi şi diaconi, pe un podium amenajat în curtea sfântului lăcaş. Din soborul de preoţi a făcut parte şi pr. Adrian Giosan, consilier juridic al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Înalt Preasfinţitul Ştefan a vorbit în cuvântul de învăţătură adresat cu acest prilej despre sfinţi, „prin care se vede asemănarea noastră cu Dumnezeu”.  „Chipul lui Dumnezeu şi asemănarea cu El se dobândesc prin fapte bune, iar acestea ne pot duce la mântuire. Sfinţii, prin viaţa lor, au dobândit chipul şi asemănarea cu Dumnezeu. Astfel îi avem ca exemple, pentru că Mântuitorul ne spune: „Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este!”. Să urmăm calea sfinţilor şi să purtăm chipul lui Dumnezeu cu demnitate”, a îndemnat IPS Ştefan. IPS Teofan a explicat semnificaţiile Evangheliei din Duminica I după Rusalii, iar pr. Nicolae Crăciun, protopop al Protopopiatului Hârlău, a amintit celor prezenţi că în perioada următoare lucrările la Biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” vor fi continuate, îndemnând credincioşii să sprijine finalizarea acestora. Părintele Constantin Săndulache a mulţumit celor doi arhierei pentru prezenţă şi celor care au contribuit la ridicarea sfântului lăcaş. Părintele Alexandru Florariu a amintit că, deşi slujeşte în altă parohie, „a pus mult suflet” la biserica unde şi-a început activitatea ca preot, „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”. „Când faci ceva pentru prima dată îţi rămâne în inimă. Văd aici multe persoane care au lucrat şi au ajutat. De aceea îmi îndrept gândul de mulţumire faţă de ei şi faţă de Înalt Preasfinţiile Voastre”, a mărturisit pr. Alexandru Florariu. Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a acordat părintelui paroh Constantin Săndulache şi părintelui Alexandru Florariu rangul de iconom, iar persoanele care au sprijinit la ridicarea bisericii au primit distincţii de vrednicie.

Înaltpreasfinţitul Părinte Ştefan şi-a încheiat vizita în România ăn ziua de 21 iunie 2011, când a fost primit în audienţăla Reşedinţa Patriarhală de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Înaltpreasfinţitul Părinte Ştefan a mulţumit pentru primire şi a transmis Patriarhului României un mesaj frăţesc de salut din partea Preafericitului Părinte Ilie II, Patriarhul Catolicos al Georgiei.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a menţionat legăturile istorice dintre cele două Biserici Ortodoxe Surori şi a apreciat dinamismul vieţii bisericeşti din Patriarhia Georgiei, unde, în ultimii ani, au fost restaurate biserici şi mănăstiri şi construite noi lăcaşuri de cult, în pofida perioadei dificile prin care a trecut în ultima perioadă poporul georgian.

Patriarhul României a subliniat necesitatea intensificării cooperării dintre cele două Biserici Ortodoxe surori, prin derularea unor programe comune spirituale, misionare şi culturale, conferinţe teologice şi pelerinaje în cele două ţări, mai ales că în eparhia de Tsagheri şi Lentekhi arhipăstorită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Ştefan se păstrează moaştele Sfântului Maxim Mărturisitorul.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai propus oaspetelui georgian prezentarea la posturile de radio şi televiziune TRINITAS şi publicaţiile Lumina ale Patriarhiei Române de ştiri şi alte materiale documentare din actualitatea bisericească georgiană, cu scopul informării şi familiarizării credincioşilor din România cu viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe a Georgiei.

sursa:

1. http://www.ziarullumina.ro/articole;1648;0;58550;0;IPS-Stefan-al-Arhiepiscopiei-de-Lentekhi-si-Tsageri-%28Georgia%29-in-pelerinaj-in-Moldova-si-Bucovina.html

2. http://www.ziarullumina.ro/articole;1648;1;58659;0;Biserica-din-Dumbrava-a-imbracat-haina-noua-a-resfintirii.html

3. http://www.ziarullumina.ro/articole;1648;1;58720;0;Binecuvantare-arhiereasca-in-parohia-Giurgesti.html

4. http://www.ziarullumina.ro/articole;1648;1;58719;0;Altarul-bisericii-parohiei-Rusi-sfintit-de-IPS-Teofan-si-IPS-Stefan.html

5. http://www.doxologia.ro/video/conferinte/inaltpreasfintitul-stefan-kalaijashvili-arhiepiscop-de-lentekhi-tsageri-georgia

6. http://www.doxologia.ro/actualitate/patriarhia-romana/arhiepiscop-georgian-vizita-la-patriarhia-romana

Reclame

Tagged:

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

What’s this?

You are currently reading Vizita IPS Ştefan al Arhiepiscopiei de Lentekhi şi Tsageri (Georgia) in Moldova at Cidade de Deus.

meta

%d blogeri au apreciat asta: